Følgende muligheder kan benyttes:

Kontant til kassereren.

Broager Sparekasse konto 9797 883 565 2638.

Indbetalingskort korttype 73 med kontonummer 84383228.

Husk navn og/eller fakturanummer på indbetaling.