Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 27. januar 2020

 

Tilstede: Jørgen Johannsen, Wieslaw Winiarski, Per Berthing og Bent Nielsen.

 

  1. Regionalt vækstteam:

 

Bent orienterede om møder i det sønderjyske vækstteam. Der har været afholdt i alt 3 møder, hvor fokus har været på at skabe medlemsfremgang, især i ungdomsafdelingerne. Teamets leder er Morten Nissen, som er formand for Haderslev. På linje med det sønderjyske er der vækstteams i de øvrige regioner, som er udpeget af Bordtennis Danmark (afløseren for Dansk Bordtennis Union, der nu er nedlagt).

Klik her for ref. d. 28.8.2019.

Klik her for ref. d. 9.10.2019.

 

Næste store begivenhed bliver en ungdomskonference (”Den røde tråd”) for ledere, trænere mm. Afholdes søndag d. 15. marts i Odense.

 

  1. Materialesituationen:

 

Vi mangler akut borde til ungdomsspillerne om mandagen. 3-4 borde ville gøre underværker. Med henblik herpå tager Jørgen kontakt til Broager Sparekasse. Måske kunne de overvære en mandag aften med ungdomstræning, hvor vi så spørger dem om de vil yde støtte til køb af borde eller andet materiel, f. eks. bander (har vi også for få af og deres tilstand er ikke god). Jørgen vil også tage kontakt til Sønderborg Kommune for at høre om mulighederne for materialetilskud, herunder fra midler målrettet dansk-tysk kulturelt samarbejde. Jørgen vil få Christina til at spørge, om vi evt. kan få lov at købe eller låne Humlehøj-skolens borde.

 

Selv om vi gerne skulle opnå økonomisk støtte fra sponsorer eller kommune, vil vi også bruge af klubbens formue.

 

Ikke alene mangler vi borde, men de er også i en dårlig fatning. Wieslaw vil sørge for bolte mm., hvilket kan hjælpe på situationen.

 

  1. Forberedelse af generalforsamling:

 

Afholdes mandag d. 24. februar kl. 20.00. Annonceres i lokalpressen i annonce, hvor også datoer for generalforsamling i BUI’s øvrige afdelinger offentliggøres.

 

Bent laver beretning. Per skal til revisionsmøde med BUI’s hovedkasserer.

 

  1. Evt.

 

Bent deltager i BUI’s HB-møde onsdag d. 29. januar. På dagsorden er drøftelse af, hvordan bankernes hvidvaskningsregler håndteres. Andre punkter er garantspisning og ringridning.

 

Ref. af Bent Nielsen. D. 28. januar 2020.